17. 10. 2022

Tipy pro Ukrajince pracující v ČR: Jak je to se zdravotní péčí nebo školami pro děti?

Pokud už v České republice pracujete, nebo se tu pracovat chystáte, budou se vám hodit praktické informace nejen o práci. Jak to v ČR funguje se zdravotní péčí, školami a školkami, či například řízením auta?

Nabídka práce pro Ukrajince v ČR

Zaměstnávání Ukrajinců je v současnosti jednoduché – Ukrajincům je momentálně v ČR umožněn pobyt i práce na základě balíku zákonů tzv. Lex Ukrajina. Díky nim nepotřebujete vyřizovat pracovní povolení a máte volný vstup na trh práce, co vám značně ulehčí možnost se v ČR bez problémů zaměstnat.

Kde hledat práci pro cizince v ČR?

Práci v ČR můžete hledat několika způsoby:

  • pracovní portály,
  • pracovní inzeráty v tištěných médiích,
  • agentury práce.

Zprostředkování zaměstnání přes agenturu práce

Pokud neovládáte český jazyk, bude pro vás nejlepší využít pracovní agenturu, která se zaměřuje na zaměstnávání cizinců. Kromě zprostředkování práce vám totiž zajistí i překlady nebo tlumočníka, či vám pomůže s vyřízením potřebných dokumentů. Navíc mnohé nabízejí také možnosti ubytování pro agenturní zaměstnance.

ubytování zaměstnanců

V případě zaměstnání přes agenturu práce uzavíráte pracovní smlouvu přímo s agenturou. Ta vás následně přidělí k zaměstnavateli.  Zjednodušeně se tak dá říct, že celý proces funguje jako pronajímání pracovníků agenturou.

Nemusíte se ani obávat, že by vás agentury využily – v každém případě jste chráněni zákonem. Pracovní smlouva musí být v písemné formě a obsahovat veškeré náležitosti dle zákona jako výše odměny, pracovní doba či místo výkonu práce. Ze smlouvy vám pak také plyne nárok na dovolenou, nemocenskou i výpovědní dobu v trvání 2 měsíců (záleží na typu smlouvy, resp. dohody). Tudíž máte stejná práva a povinnosti jako čeští zaměstnanci.

Pokud byste však měli jakékoliv pochybnosti, vždy si můžete agenturu vyhledat v seznamu Úřadu práce, kde zjistíte, zda má všechna potřebná povolení.

Zdravotní služba pro Ukrajince

V rámci dočasné ochrany je Ukrajincům poskytnuto zdravotní pojištění hrazené státem po dobu 150 dnů. Pokud se ale budete chtít v ČR zdržet déle než 150 dní od udělení dočasné ochrany, zdravotní pojištění už si budete muset platit sami.

Kdy za vás zdravotní pojištění zaplatí stát i po uplynutí dočasné ochrany?

Po uplynutí 150 dní za vás v některých případech zdravotní pojištění může stále platit stát. A to tehdy, pokud jste:

  • dítě do 18 let,
  • student 18-26 let – v případě, že studujete v ČR a pojišťovně dodáte doklad o studiu,
  • osoba pečující o dítě – v případě, že celodenně pečujete o dítě do 7 let, či o více dětí do 15 let a pojišťovně dodáte čestné prohlášení nebo rodné listy dětí,
  • osoba evidovaná na Úřadě práce – v případě, že se po uplynutí 150 dní registrujete na Úřadě práce a pojišťovně doložíte potvrzení o evidenci,
  • senior nad 65 let.

Pokud jste zaměstnanec, zdravotní pojištění za vás odvádí zaměstnavatel, a to i v případě, že pracujete na dohodu a váš příjem je vyšší než 10 000 Kč u dohody o provedení práce, nebo 3 500 Kč v případě dohody o pracovní činnosti.

V rámci zdravotního pojištění máte zajištěn přístup k veřejné zdravotní péči, co znamená, že můžete navštívit téměř kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb.

Školy a školy pro Ukrajince

Ukrajinské děti mají možnost se zapsat do škol a školek. Některé z nich otevřely ukrajinské třídy, kde výuka probíhá v ukrajinském jazyce. Informace o počtu neobsazených míst ve školách pro ukrajinské studenty najdete na portálu shkola.cz.

Co je potřeba předložit k zápisu do školy?

Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte musí písemně požádat ředitele vybrané školy o přijetí dítěte. Zároveň je nutné doložit také identifikační doklady rodiče (zákonného zástupce) i dítěte (stačí vízum).

Přeložené formuláře pro školy naleznete na stránkách Národního pedagogického institutu ČR.

Doklady k řízení vozidla pro Ukrajince

V případě řízení vozidla v ČR není nutné mít český řidičský průkaz, vystačíte si se svým národním řidičákem. Rovněž není nutné mít evropský řidičský průkaz. Co se týče aut, která jsou registrována na Ukrajině, tak v ČR mohou být provozována v případech kdy:

  • mají platný doklad o pojištění auta, resp. o povinném ručení (zelená karta),
  • je auto v řádném technickém stavu.

Kurzy češtiny pro cizince

Abyste se snadněji začlenili do kolektivu, našli si lepší práci či se mohli plnohodnotně vzdělávat, je výhodou znát jazyk. Využijte proto některý z kurzů českého jazyka pro cizince. Nabízejí je také pracovní agentury svým zaměstnancům, některé školy mají kurzy pro Ukrajinské děti, nebo se poohlédněte po jazykové škole.

V Česku najdete také zpravodajství pro Ukrajince v ukrajinském jazyce, abyste byli v obraze. Vysílání v ukrajinštině nabízí také Český rozhlas a Česká televize.

App version: testdock (build: 1)